Produkty a servis > In VivoVPOIS

VPOIS – Veřejně přístupná odborná informační služba

Veřejně přístupná odborná informační služba o léčivých přípravcích distribuovaných firmou LACOMED,
spol. s r.o. registrovaných v České republice.

Informace o léčivých přípravcích

Telefon: +420 602 464 010

E-mail: vpois@lacomed.cz

UPOZORNĚNÍ:

Obsah této sekce je určen
pouze pro odbornou veřejnost
.