Produkty a servis > Radiochemikálie

RADIOCHEMIKÁLIE, RADIONUKLIDY, SLOUČENINY PRO ZNAČENÍ a detailní specifikace naleznete

na www stránkách, viz odkazy :

Perkin Elmer, dále soubor PDF naleznete také níže

Polatom , dále soubor PDF naleznete také níže

NPL, NPL catalog

RC Tritec, RC Tritec 2020

ARC, ARC catalog 2019

V případě zájmu o zpracování cenové nabídky, opište z webových stránek název produktu, kód produktu (např. NEZ043001MC) či jiný identifikátor (např. RFe-3).

Pokud potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese lacomed@lacomed.cz

či telefonu 220 940 162.

Nabízená cena produktu je vždy včetně dopravy. Výše DPH činí 21 %.

Objednávku zašlete na lacomed@lacomed.cz.

Dodací termín je nutné předem zkonzultovat a dohodnout s útvarem REAL.

Spolu s objednávkou zašlete i kopii povolení pro nakládání se zdroji ionizujícího záření (nezapomeňte přiložit i přílohu „Specifikace zdrojů“) vydaného SÚJBem, přičemž místo dodání uvedené na Vaší objednávce musí být totožné s místem používání ZIZ, pro které je povolení vydáno.