Produkty a servis > Radiochemikálie

Naše firma se od svého založení zabývá distribucí radioaktivních produktů pro výzkum a oddělení nukleární medicíny. Pro výzkum nabízíme jak samotné radioizotopy, tak i radioaktivně značené sloučeniny, tzv. radiochemikálie. Nejvýznamnější výrobci jsou americký Revvity (bývalý Perkin Elmer), ORNL (Oak Ridge National Laboratory), ARC (American Radiolabeled Chemicals) a polský Polatom. Radioaktivní standardy máme k dispozici od britského výrobce NPL a tritiem značené radiochemikálie od švýcarského výrobce RC Tritec.

V případě zájmu o zpracování cenové nabídky, opište z webových stránek název produktu, kód produktu (např. NEZ043001MC) či jiný identifikátor (např. RFe-3).

Pokud potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese lacomed@lacomed.cz

či telefonu 220 940 162.

Nabízená cena produktu je vždy včetně dopravy. Výše DPH činí 21 %.

Objednávku zašlete na lacomed@lacomed.cz.

Dodací termín je nutné předem zkonzultovat a dohodnout s útvarem REAL.

Spolu s objednávkou zašlete i kopii povolení pro nakládání se zdroji ionizujícího záření (nezapomeňte přiložit i přílohu „Specifikace zdrojů“) vydaného SÚJBem, přičemž místo dodání uvedené na Vaší objednávce musí být totožné s místem používání ZIZ, pro které je povolení vydáno.