O nás

LACOMED, společnost s ručením omezeným  byla založena v roce 1992 se záměrem dodávat zboží pro oblast zdravotnictví a výzkumu. Společnost řídí ředitel společnosti, která je členěna do sedmi základních organizačně ekonomických částí.

 1. IN VIVO 001 – prodej a marketing
 2. IN VITRO 002 – prodej a marketing
 3. REALIZACE 003 – nákup, prodej, řidiči, skladníci, expedice
 4. SPRÁVNÍ ODDĚLENÍ 004
 5. OCHRANNÉ POMŮCKY 005 – prodej a marketing
 6. UZAVŘENÉ ZÁŘIČE 006
 7. REGISTRACE 007 – registrace a legislativa

Společnost se zabývá exportem a importem zboží, které je většinou značené radioaktivními izotopy a je určeno pro oddělení nukleární medicíny, oddělení klinické biochemie, hygienické stanice, výzkumná pracoviště a laboratoře.

Svoji činnost zajišťuje na území ČR pomocí vlastní distribuční sítě, v ostatních zemích používá smluvní společnosti.

Pro zajištění své činnosti je LACOMED, spol. s r.o. držitelem následujících platných povolení:

 • Povolení k distribuci léčivých přípravků od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)
 • Povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
 • Splňujeme podmínky pro přepravu ADR tř. 7

Pro neustálé zlepšování své činnosti se zaměřením na spokojenost zákazníka a na kvalitu poskytovaných služeb získal LACOMED, spol. s r.o. soubor následujících norem ISO:

 • Systému managementu kvality dle ISO 9001
 • Systému managementu kvality dle ISO 13485 – Zdravotnické prostředky