Produkty a servis > In Vitro > Diagnostické soupravy > Neradioizotopové > Biogenní aminy

Biogenní aminy hrají klíčovou roli v neurotransmisi a dalších signalizačních funkcích. Koncentrace katecholaminů mohou být stanoveny v séru, plazmě, moči, jiných tělesných tekutinách, a dokonce i v supernatantech buněčných kultur. Nejčastěji používanou metodikou je HPLC kombinovaná s elektrochemickou detekcí. Naše firma nabízí ELISA a RIA soupravy pro kvantitativní stanovení katecholaminů, včetně jejich kombinace (2-CAT a 3-CAT soupravy). Velmi zajímavá je ELISA souprava NF-light od švédského výrobce Uman Diagnostics, která se dá použít na stanovení degradace neurofilamentů, např. u diagnózy roztroušené sklerózy.