Produkty a servis > In Vitro > Diagnostické soupravy > Neradioizotopové > Onkologie

Nádorové markery jsou produkovány buď nádorem samotným, nebo tělem v reakci na přítomnost rakoviny nebo určitých nezhoubných (benigních) stavů. V našem portfoliu se nachází mnoho různých produktů, kterými lze detekovat nádorové markery ve vzorku krve imunochemickými metodami. Jako jeden z nejzajímavějších je chromogranin A, který nabízíme jako jediný distributor v automatizované metodě použitím na přístrojích KRYPTOR. Je indikován pro stanovení neuroendokrinních nádorů různého původu a nově také jako screeningový marker pro hormonální léčbu rakoviny prostaty u mužů. Další zajímavé automatizované metody zahrnují prolaktin, NSE nebo SCC. Velmi zajímavá je i RIA souprava pro stanovení proteinu ICTP (kostní marker) od výrobce AIDIAN nebo kompletní ELISA program výrobce Fujirebio, který se specializuje na nádorové markery.