Spolehlivý partner pro klinickou diagnostiku

Distribuujeme přístroje a soupravy určené pro diagnostiku v oblasti klinické biochemie, klinické mikrobiologie a nukleární medicíny.


Aktuálně:
 
Vážení zákazníci, ve dnech 29.-30. května 2024 budeme vystavovat produkty pro in vitro diagnostiku na konferenci 44. Imunoanalytické dny v Plzni. Budeme rádi, když se zastavíte u našeho stánku.

Nukleární medicína

Poskytujeme velmi kvalitní diagnostická a terapeutická radiofarmaka, kity pro radiofarmaka a radionuklidové generátory.

Laboratorní diagnostika

Široká nabídka diagnostických souprav pro laboratorní medicínu včetně přístrojového vybavení. Nabízíme nejlepší řešení pro screening a diagnostiku vrozených vývojových vad pomocí přístroje KRYPTOR.

Výzkum a vývoj

Produkty určené po výzkumné použití zahrnující ELISA/RIA soupravy, protilátky, PCR reagencie a radiochemikálie.

Ochranné pomůcky

Prostředky určené pro ochranu zdraví při práci s radiofarmaky.

O nás

LACOMED, společnost s ručením omezeným byla založena v roce 1992 se záměrem dodávat zboží pro oblast zdravotnictví a výzkumu. Společnost řídí ředitel společnosti, která je členěna do sedmi základních organizačně ekonomických částí. 

IN VIVO 001 – prodej a marketing
IN VITRO 002 – prodej a marketing
REALIZACE 003 – nákup, prodej, řidiči, skladníci, expedice
SPRÁVNÍ ODDĚLENÍ 004
OCHRANNÉ POMŮCKY 005 – prodej a marketing
UZAVŘENÉ ZÁŘIČE 006
REGISTRACE 007 – registrace a legislativa

Společnost se zabývá exportem a importem zboží, které je většinou značené radioaktivními izotopy a je určeno pro oddělení nukleární medicíny, oddělení klinické biochemie, hygienické stanice, výzkumná pracoviště a laboratoře.

Svoji činnost zajišťuje na území ČR pomocí vlastní distribuční sítě, v ostatních zemích používá smluvní společnosti.