Produkty a servis > In Vivo > Radioembolizace – TheraSphere

TheraSphere – 90Y aktivní implantabilní zdravotnický prostředek – Terapie hepatocelulárního karcinomu (HCC)

POPIS

Sterilní skleněné mikrokuličky jsouurčeny k jednorázovému použití, obsahují yttrium-90, o průměru 20 – 30
μm, 22 000 – 73 000 mikrokuliček / mg dávky rozptýlených v 0,6 mlapyrogenní vody dodávané v 1 ml lahvičkách se dnem ve tvaru „V“ uzavřenýchakrylovou krytkou. Součástí je sterilní souprava k jednorázovému použití asouprava příslušenství k opakovanému podání.

ZPŮSOB DODÁNÍ

TheraSphere je sterilizován paroua dodáván v 6 různých velikostech balení (dávkách):

3 GBq (81 mCi), 5 GBq (135mCi), 7 GBq (189 mCi), 10 GBq (270 mCi), 15 GBq (405 mCi), 20 GBq (540mCi).

INDIKACE

Prostředek sepoužívá pro léčbu hepatální neoplázie.

KONTRAINDIKACE

Použití prostředku jekontraindikováno u pacientů:

jejichž perfúzní jaterní scintigrafie pomocíTc-99m značeného makroagregovaného albuminu (MAA) ukazuje ukládání dogastrointestinálního traktu, které není možné korigovat pomocí angiografickétechniky;

u kterýchje přítomen zkrat krve do plic,který by mohl vést k distribuci aktivity větší než 16,5 mCi yttria-90do plic. Výskyt radiační pneumonitidy byl pozorován u pacientů, kteří přijednom vyšetření plic obdrželi dávky větší než 30 Gy.

u kterých je kontraindikována katetrizacejaterní tepny, např. u pacientů s cévními abnormalitami nebo s dispozicí kekrvácení;

kteří mají závažnou jaterní dysfunkci neboplicní nedostatečnost;

a u těhotných pacientek.

Dalšípodrobnosti naleznete na stránkách výrobce firmy BTG .

První dvě úspěšnéterapie proběhly 18. června 2013 na pracovištiKliniky Zobrazovacích Metod ve Fakultní nemocnici Plzeň Lochotín pod vedením
prof.MUDr. Jiřího Ferdy, PhD.

Reportáž o tomtounikátním výkonu si můžete prohlédnout na internetových stránkách Českételevize, která ji uvedla v rámci hlavních zpráv (Události) v sobotu 22.6.2013.

Odkazy na dalšízveřejněné tiskové zprávy:

VPlzni léčí rakovinu radioembolizací jako první ve střední Evropě

Lékařiv Plzni provedli unikátní operaci nádorů jaterKe stažení:

UPOZORNĚNÍ:

Obsah této sekce je určen
pouze pro odbornou veřejnost
.