Produkty a servis > In Vitro > Přístroje > Přístroje – analyzátory typu KRYPTOR

Analyzátory

BRAHMS KRYPTOR a BRAHMS KRYPTOR Compact, BRAHMS KRYPTOR Compact Plus, BRAHMS KRYPTOR GOLD

Plně automatizované analyzátory na principu technologie TRACE (časově rozlišená zesílená fluorescence); homogenní systém, automatické ředění vzorku s okamžitou reanalýzou, možnost měření statimových vzorků (např. PCT), připojení k LIS.

 

 

Soupravy a kalibrátory

Všechny soupravy je možné používat na analyzátorech typu Kryptor Compact Plus.

OBECNÉ INFORMACE O ANALYZÁTORECH KRYPTOR:

»     analyzátory Kryptor využívají technologii TRACE = Time-Resolved Amplified Cryptate Emission (časově rozlišená zesílená emise kryptátu)

Technologie oceněná Nobelovu cenou (1987)

»     Dvojitá selektivita – měří se závislost časová + spektrální (na základě vlnové délky) a dochází k měření navázané i nenavázané protilátky

»      Homogenní test – nemá kroky vymývání či separace, čímž zvyšuje přesnost a opakovatelnost

»     „Inteligentní ředění“ = rychlé rozeznání vzorků, kde je koncentrace mimo rozsah přímého měření. Analyzátor sám naředí a znovu změří vzorek, bez zásahu obsluhy, nový výsledek je dostupný již za 5 minut!

Pro bližší informace o kompletní nabídce parametrů, nebo v případě otázek nás neváhejte kontaktovat.