Produkty a servis > In Vitro > Přístroje > Přístroje – analyzátory typu KRYPTOR

Analytické systémy KRYPTOR, pracující na principu technologie TRACE (time-resolved amplified cryptate emission), základem které je neradiační přenos energie z dárce na akceptor. Spektrální překrývání mezi donorovými emisními a akceptorovými absorpčními spektry na jedné straně zesiluje fluorescenční signál dárce a na druhé straně prodlužuje životnost akceptorového signálu, což umožňuje měření dočasně opožděné fluorescence. TRACE zajišťuje, že se měří pouze signály zájmu, a to vyloučením nevázaných a nespecifických signálů. Jean-Marie Lehn, autor technologie TRACE, byl v roce 1987 oceněn Nobelovou cenou za chemii. Výrobce BRAHMS (Thermo Fisher Scientific) nabízí velmi kvalitní reagencie s vynikající stabilitu v rámci jednotlivých šarží a zatím žádná imunochemická metoda nepřekonala přesnost principu TRACE. Pro laboratorní segment nabízíme přístroje KRYPTOR compact PLUS a KRYPTOR GOLD s celkovým panelem 30 různých parametrů.