Produkty a servis > In Vivo > Generátory > Radionuklidový generátor 81Rb/81mKr

 

Indikace: Radiodiagnostikum k ventilačnímu vyšetření plic při respiračních onemocněních (plicní embolie, obstrukční choroby dýchacích cest,abnormality výměny plynů) nebo pro předoperační vyšetření. Vyšetření ventilace pomocí 81mKr se často kombinuje s vyšetřením perfuse pomocí 99mTc. Vzhledem k rozdílné energii použitých radionuklidů lze obě vyšetření provést simultánně při záznamu dat ve dvojím energetickém okně.

Složení:Izotopy Rb sorbované ve formě kationtů na ionexovém médiu umístěném vhermetizované průtokové cele (jádro generátoru), jejíž výstup je opatřenbakteriologickým filtrem. Účinnou látkou přípravku je krátkodobý plynnýradionuklid 81mKr (poločas přeměny 13,3 sekundy) nepřetržitě vznikající radioaktivní přeměnou mateřského radionuklidu 81Rb o deklarované aktivitě (poločas přeměny 4,58 hodiny), chlorid rubidný.

Objednávka do: čt 12:00 hod – týden před dodávkou
Dodávka: po, st, pá do 7:30 hod

Reg. číslo 88/206/00-C, ATC: V09EX01

nuklidkódSÚKL a VZP kódBalení MBq
81Rb/81mKrLKR

0142201

0142216

0142203

0142204

0142205

0142206

0142207

0142208

0142209

0142210

0142211

0142212

0142213

0142214

0142215

0142202

18

37

74

111

148

185

222

259

296

333

370

444

518

592

666

740

 

SPC a PIL, viz. webové stránky SÚKL: https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0142204

Ke stažení:

UPOZORNĚNÍ:

Obsah této sekce je určen
pouze pro odbornou veřejnost
.