Produkty a servis > In Vivo > PET Radiofarmaka > IASOCHOLINE 1 GBq/ml, INJEKČNÍ ROZTOK

Indikace: Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Fluorocholin-(18F)je určen pro pozitronovou emisní tomografii (PET).

IASOCHOLINE se používá za
účelem diagnostických zobrazovacích metod v onkologii, neboť umožňuje sledovat funkčnízměny patologického charakteru, změny v orgánech a tkáních, v nichž se pozoruje zvýšená akumulace cholinu.

Zejména bylydokumentovány následující indikace pro metodu PET s fluorocholinem-(18F):

Rakovina prostaty

Zjištění kostníchmetastáz karcinomu prostaty.

Hepatocelulární karcinom

Lokalizacemetastatických lézí dobře diferencovaného hepatocelulárního karcinomu

Charakteristika jaterníchuzlíků anebo zjišťování stádia změn při detekci lézí hepatocelulárního karcinomu, neposkytuje-li metoda PET s fludeoxyglukosou
(FDG) dostatečnou průkaznost anebo je‑li plánována chirurgická léčba či transplantace.

nuklidkódSÚKL a VZP kódBalení MBq
18F

P05-2200

P05-2400

P05-2600

P05-3000

P05-3500

0185093

0185094

0185095

0185096

0185097

2200

2400

2600

3000

3500

SPC a PIL- viz. webové stránky SÚKL: https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0266301

Ke stažení:

UPOZORNĚNÍ:

Obsah této sekce je určen
pouze pro odbornou veřejnost
.