Produkty a servis > In Vivo > PET Radiofarmaka > NEURACEQ 300 MBq/ml INJEKČNÍ ROZTOK

Indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Neuraceq je radiofarmakum indikované k použití při pozitronové emisní tomografii (PET) k zobrazování hustoty β-amyloidových neuritických plaků v mozku dospělých pacientů s kognitivní poruchou, kteří jsou hodnoceni pro Alzheimerovu chorobu (AD) a jiné příčiny kognitivních poruch. Neuraceq se používá ve spojení s klinickým hodnocením.

Negativní skenování znamená rozptýlené nebo žádné plaky, což není v souladu s diagnózou AD.

nuklidkódSÚKL a VZP kódBalení MBq
18F 0194811300

SPC a PIL viz. webové stránky SÚKL: https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/detail-reg/0194811

UPOZORNĚNÍ:

Obsah této sekce je určen
pouze pro odbornou veřejnost
.